Tarieven

Bij verwijzing door de huisarts of een medisch specialist, en als er sprake is van een DSM-5 diagnose, wordt de behandeling vergoed vanuit uw basisverzekering.
Uw jaarlijkse eigen bijdrage wordt daarbij wel aangesproken.

Wanneer u niet verwezen bent en/of er geen officiële diagnose is, zijn counselingsgesprekken mogelijk die u dan zelf betaalt.
Het tarief is € 120,- per gesprek, inclusief administratiekosten.
U ontvangt een factuur.